Ürünler

SuperMax Oilgermany ADBLUE

Ürün Tanımı ve Kullanım Yeri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 
AdBlue®, Euro IV ve V emisyon standartları için özel olarak geliştirilen SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) sistemli dizel motorlu araçlar için kullanım zorunluluğu olan üre esaslı bir üründür. AdBlue®, SCR sisteminde egzoz gazı ile birlikte salınan azot oksitle (NOx) reaksiyona girerek havada doğal halde bulunan azot ve su buharına dönüşmesini sağlar.
Dizel motorların partikül ve azot oksit gazlarının salınımı, Euro 4 ve Euro 5 standartları ile partikül oranı %95 ve azot oksit oranı da %90 azaltılmıştır. Seçici Katalitik İndirgeme teknolojisi SCR ve AdBlue® ile sağlanabilen bu standartlar, AdBlue® kullanılmadığı takdirde karşılanamamakta, araçların çekiş gücü düşmekte, performansı azalmakta ve SCR sisteminin ömrü kısalmaktadır. 
AdBlue® teknolojisinde indirgeme maddesi olarak üre çözeltisinin kullanıldığı Seçici Katalitik Azaltma (SKA) dönüştürücüleri, azot oksit gazlarının salınımının azaltılmasında anahtar teknoloji olarak kabul edilmektedir.
 
AVANTAJLARI
  • EP özelliği sayesinde güç iletim sistemindeki dişli parçaları çok iyi şekilde korur.
  • Dişli sistemlerindeki gürültüyü en aza indirger.
  • Pas, korozyon ve köpük oluşumunu önler.
  • Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.
  • Termal stabilitesi ve oksidasyona karşı direnci sayesinde dişli temininde çok iyi temizlik sağlar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

  • VDA (Verband der Automobilindustrie) tarafından lisanslıdır.
  • DIN 70070
  • AUS 32 TS ISO 22241